ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
 
ข้อมูล อบต.ใน อบจ. มหาสารคาม
พบข้อมูล อบต. จำนวน 124 รายการ
ลำดับอบต/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์
1.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม0-4377-4213 www.thaitambol.net/xyz/
2.ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม0-4377-4234 www.thaitambol.net/xyz/
3.เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม0-4372-2700 www.thaitambol.net/xyz/
4.คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม0-4374-4032khanthararat.com/
5.โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม0-4378-9323www.thaitambol.net/xyz/
6.นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม0-4375-2515 nasinaun.go.th/
7.มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม0-4377-4106 www.thaitambol.net/xyz/
8.ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม0-4378-9256 www.thaitambol.net/xyz/
9.กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม0-4372-8159www.kudranglocal.org/
10.นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม0-4398-5218www.tambonnapho.go.th/
11.เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม0-4370-6150lerngfag.org/
12.หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม0-4373-7407 www.nongwangkudrung.go.th/
13.ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม0-4372-4122www.huaytoei.go.th/
14.แกดำ แกดำ มหาสารคาม0-4378-7247www.thaitambol.net/xyz/
15.โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม0-4376-8727 nonpiban-mk.go.th/
16.วังแสง แกดำ มหาสารคาม0-4373-1000www.wungsang.go.th/
17.หนองกุง แกดำ มหาสารคาม0-4376-8729 www.thaitambol.net/xyz/
18.แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4398-1413www.kaengkae.go.th/
19.เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4375-6094www.kwaorai.go.th/
20.เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4399-4567www.tambonkhuan.go.th/
21.ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4399-7521www.tamboldonklang.com/
22.แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4377-6373www.pang.go.th/
23.โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4373-1117www.phon-ngam.go.th/
24.ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4376-4051 www.yangthachang.com/
25.ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4376-1522www.thaitambol.net/xyz/
26.เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4373-6776learngtai.com/
27.วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4399-7062www.wangyaw.thde.com/
28.หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4376-9238 nongkungsawan.go.th/
29.หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4377-6193nongbon.go.th/
30.หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม0-4376-9793www.tambon-nongbua.go.th/
 
ทั้งหมด 5 หน้า   
  |  หน้าถัดไป
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved