ฟ้อนชมเดือน
 
 
 
   
รายชื่อเพลง
 
•เขมรไทรโยก (๒)
•เขมรไทรโยก (๓)
•เขมรไล่ควาย (๒)
•เขมรเป่าใบไม้
•คางคกปากสระ
•คางคาวกินกล้วย
•ช่อมาลี -- ยวนย่าเหล
•ต้นวรเชษฐ์
•ลาวจ้อย
•ลาวดวงเดือน (๒)
•ลาวดวงเดือน (๓)
•ลาวเสี่ยงเทียน (๑)
•ลาวเสี่ยงเทียน (๒)
•ทยอยญวณ
•นกเขาขะแมร์
•ลาวกระทบไม้ (๑)
•ลาวกระทบไม้ (๒)
•เต้ยโขง (๑)
•เต้ยโขง (๒)
•ลิงกับเสือ (๒)
•เซิ้งบั้งไฟ
•รำเซิ้งกระติ๊บ
•ฟ้อนชมเดือน
•สร้อยสนตัด
•บุษบากำสรวล
•เขมรไทรโยก (๔)
•จีนใจ๊ยอ
•พม่าเขว
•พม่ารำขวาน
•ลิงกับเสือ (๑)
•ลาวแพน
•ไทยเดิมประยุกต์
•ไทยประยุกต์
•สุขสันต์วันสงกรานต์